Potomak

Srpska srednjevekovna vladarska porodica Kosače je vladala prostorom gornjeg Podrinja i cele Hercegovine. Za vreme svoje vladavine a i nakon toga je ostavila dubok istorijski trag u srenjevekovnoj Evropi. Istoričari su dugo pogrešno tvrdili da se rod Kosače ugasio, to jest nestao u ženskim potomcima zbog promene prezimena. Moje ime je Ivan Vuković i potomak sam roda Vukovići Kosače.

Istorijska nepoznanica je bila grana roda Vukovići Kosače koju je predstavljao knez srpski Ivan Vuković Kosača (brat od strica hercega od Svetog Save Stefana Vukčića Kosače) a nakon njega nasledio knez srpski Adam Vuković Kosača. Namera ovog sajta je, da se rasvetli sudbina te grane roda Vukovići Kosače. Čitajući neistine o rodu Kosače vezano za njihovu religiju, kulturu i događaje koji su vezani za njih, krenuo sam u ovaj projekat istraživanja i izrade sajta sa željom da se istina čuje i rasvetli. Rod Kosače je ostavio dubok istorijski trag na prostoru Balkana a i Evrope i to ne samo kroz ratove i osvajanja, već i kroz kulturu i religiju. Gradeći manastire, crkve, zadužbine, pišući knjige, pratili su put duhovnosti kojim je pre njih prošao prvi srpski arhiepiskop Sveti Sava.

Posle neistina da se rod Kosače ugasio i da je nestao u ženskim potomocima koje nisu nasleđivale prezimena svojih predaka, iznosim tačne i dokazane informacije da se grana roda Vukovići Kosače smetila u blizini reke Drine u selu Vladikovi, nekih 5.5 kilometara vazdušnom linijom od grada Foče blizu sela Jošanica. Selo Valdikovi je udaljeno od sela Kosače (postojbina roda Kosače) nekih 9.3 kilometra vazdušnom linijom. Iz tog primera se može videti da se rod Kosače nikada nije odvajao od reke Drine za koju je sudbinski vezan. To pravilo je ostalo da važi i do današnjih dana.

potomak-Ivan-Vukovic-rod-Kosace

Moje ime je Ivan Vuković. Rođen sam u gradu Užicu (Republika Srbija) 1975. godine. Osnovnu školu (O.Š. Vuk Karadžić) sam upisao i završio u Ustikolini (S.R. Bosna i Hercegovina) gde sam sa porodicom živeo do početka građanskog rata. Srednju školu sam pohađao u Goraždu do početka rata. Nakon toga školovanje sam nastavio u Beogradu. Tamo sam završio srednju školu i upisao faktultet. Diplomirao sam i postao inženjer. Oženjen sam i imam dvoje dece. Profesionalnu inženjersku karijeru započeo sam u jednoj beogradskoj kompaniji. Nakon toga sam se preselio u Sjedinjene Američke Države gde sam nastavio karijeru. Po zanimanju sam diplomirani inženjer informacionih sistema i trenutno radim u jednom američkoj fabrici kao inženjer na održavanju servera i informacionog sistema kompanije. Sedište kompanije je Čikago (USA) gde trenutno živim.

Moj otac Vasika Vuković je rođen u selu Vladikovi u koje se sklonio rod Vukovići Kosače sa knezom srpskim Vukom Vukovićem Kosačom. Knez je u tom selu formirao tzv. “Staru Kuću” iz koje je potekao i moj otac. Sklonivši svoj rod na sigurno, Vukovići su se povukli iz javnog života i formirali svoju malu autonomiju u tom siromašnom ali ponosnom selu. Rod Vukovići Kosače je u period vladavine tri okupatora (turskih osvajača, austrougarskih osvajača i komunističkih osvajača), živeo jako siromašno i oskudno. Uskraćeni za obrazovanje i razvoj a ujedno i nepoverljivi prema okupatorima, živeli su povučeni u svom malom autonomnom sistemu. Svaki ulazak u selo Vladikove, pretstavljao je kao jedan mali ulazak u istoriju. Danas u selu živi nekoliko ljudi, uglavnom starija populacija. Potomci su se raselili po svetu, među koje i ja spadam. Svi smo ponosni na svoje poreklo i pretke.

Ponukan željom da rasvetlim istoriju svog roda Vukovići Kosače, pokrenuo sam ovaj projekat i nakon velikog istraživačkog rada, skakupio sam dosta materijala koje sam prezentovao na web stranici u formi koje dozvoljavaju web tehnologije. Veliku podršku sam dobio od svoje porodice i matične kompanije. Razumevanje, podrška pa i istraživački rad koji sam dobio od porodice me čini neizmerno srećnim i zahvalnim.

Kada govorimo od stabilnoj muškoj liniji roda Kosače i to od rodonačelnika vojvode srpskog Vuka Kosače (koji je titulu vojvode srpskog dobio na dvoru srpskog cara Dušana Silnog) pa sve do mog sina Filipa Vukovića, možemo slobodno reći da je nakon ogromnih istorijskih opasnosti i izazova koja su se pojavila u vidu agresora (turskih osvajača, austorugarskih osvajača, komunističkih osvajača), očuvana stabilna muška linija roda Vukovići Kosače. Ona je takođe očuvana i kod mog brata sa njegovim sinom Markom Vukovićem. Ta stabilna muška linija roda Vukovići Kosače se može videti i kod nekoliko mojih rođaka Vukovića koji takođe imaju sinove. Posle svega napisanog mogu slobodno da kažem da sam kneževske krvi i da nosim pravo i obavezu legaliteta i legitimiteta roda Vukovići Kosače.

Nakon formiranja Republike Srpske došla je sloboda i Hercegovina se vratila svojim izvornim vrednostima. Posebno se to može reći za istočnu Hercegovinu. Srpski narod ponovo slobodno diše, slavi slave i neguje svoju istorijski bogatu kulturu.


porodicni-stablo-roda-vukovici-kosace