Kukanj

Tvrđava Kukanj izgrađena je početkom XV veka kao granični i carinski grad srpskog roda Kosače. Tvrđavu je sagradio vojvoda srpski Sandalj Hranić Kosača. Izgrađena je na području grada Pljevalja u oblasti Breznice u Polimlju. Smeštena je na obali reke Ćehotine i to na strmoj istočnoj strani koja se oštro spušta ka reci.

Naziv: Kukanj

Lokacija: Pljevlja (Crna Gora)

Namena: Granična i carinska kontrola

Godina izgradnje: 1420. godine

Graditelji: rod Kosače (vojvoda srpski Sandalj Hranić Kosača)

Godina uništenja: 1465. godina

Tvrđava Kukanj je izgrađena početkom XV veka kao deo odbrambenog sistema Kneževine Hercegovine. Izgradio ju je vojvoda srpski Sandalj Hranić Kosača 1420. godine. Često je u njoj boravio i kristio kao letnju rezidenciju. Vojvoda je bio radoznalog duha i veoma energičan tako da je često lično obilazio svoje utvrđene gradove. U tvrđavi Kukanj se često sastajao sa dubrovačkim emisarima sklapajući dogovore.

1422. godine se pominje u dubrovačkim istorijskim dokumentima kao letnja rezidencija roda Kosače. Tu se u dokumentima pominje vojvoda srpski Sandalj Hranić Kosača i tvrđava kao njegova letnja rezidencija. Tvrđava Kukanj je imala svoje predgrađe koje se zvalo Podkukanj. Tu su živeli stanovnici grada, vojska, zemljoradnici koji su snadbevali utvrđenje hranom i potrepštinama.

19.02.1444. godine u povelji aragonsko-napuljskog kralja Alfonsa V, Kukanj se pominje kao jedan od gradova koji pripadaju rodu Kosače pod vladavinom hercega od Svetog Save Stefana Vukčića Kosače. Tu se nabrajaju njegovi posedi i gradovi kojima vlada. U pitanju je priznanje države Kneževine Hercegovine.

Cochangu in Brisiniza castello con lo contato

20.01.1448. godine u povelji rimskog kralja Fridriha III, Kukanj se takođe navodi kao jedan od gradova kojima vlada rod Kosače na čelu sa hercegom. U pitanju je priznanje nezavisnosti Kneževine Hercegovine od strane Rima. Po toj povelji tvrđava Kukanj je bila deo Kneževine Hercegovine.

Castrum Gukani

1452. godine u drugoj povelji kralja aragonskog Alfosna navodi se kao jedan od gradova kojim vladaju rod Kosače na čelu sa hercegom od Svetog Save Stefanom Vukčićem Kosačom. Potvrda državnosti Kneževine Hercegovine jer su to bila veoma smutna vremena i granice su se veoma često menjale.

Civitate Cochangu Euchane cum castris et pertinentiis suis

1465. godine sa osvajanjem utvrđenog grada od strane turskih osvajača, biva uništen. Nakon toga više nikad nije obnovljen i od tada prestaje njegova funkcija utvrđenog grada.

DOKUMENTACIJA: