Đurđevac

Tvrđava Đurđevac izgrađena je u XV veku kao granični i carinski grad srpskog roda Kosače. Smeštena je na levoj obali reke Drine u delu gde je kanjon Drine najuži. Izgrađena je u svrhu odbrane Kneževine Hercegovine od upada ugarske vojske. Sagradio ju je herceg od Svetog Save Stefan Vukčić Kosača 1435. godine.

Naziv: Đurđevac

Lokacija: Srebrenica (Republika Srpska)

Namena: Granična i carinska kontrola

Godina izgradnje: 1435. godina

Graditelji: rod Kosače (herceg do Svetog Save Stefan Vukčić Kosača)

Godina uništenja: 1465. godina

Utvrđeni grad Đurđevac je sagrađen u prvoj polovini XV veka kao deo sistema odbrane Kneževine Hercegovine. Nakon osamostaljivanja Kneževine Hercegovine od kraljevine Bosne, herceg od Svetog Save Stefan Vukčić Kosača je odlučio da napravi sistem odbrane i kontrole kneževine. Ona je izgrađena na biranoj lokaciji kao strateška tačka preglednosti korita reke Drine. U tom delu korito je najuže i pruža dobru preglednost trgovačkih puteva kao i prilaza sa severa. Tvrđava je imala kulu kvadratnog oblika dimenzija 31 metar. Visina kule je bila 7 metara. To je pružalo dobru preglednost za vojsku koja je bila stalno stacionirana na tom mestu. Tvrđava se prostirala prema koritu reke Drine čiji su bedemi bili visoki do 3 metara a dugački do 25 metara. Ceo sistem je pružao dobru zaštitu za vojsku koja je tu bila premanentno stacionirana.

1444. godine Đurđevac se pominje u dubrovačkim istorijskim dokumentima kao granično i carinsko mesto roda Kosače gde se plaćala carina za karavane koji su išli sa severe iz Ugarske. Carine su bile deo dogovora sa Dubrovnikom koje je postigao herceg od Svetog Save Stefan Vukčić Kosača.

19.02.1444. godine u povelji aragonsko-napuljskog kralja Alfonsa V se pominje kao jedan od gradova koji pripadaju rodu Kosače pod vladavinom hercega od Svetog Save Stefana Vukčića Kosače. Tu se nabrajaju njegovi posedi i gradovi kojima vlada. U pitanju je priznanje države Kneževine Hercegovine. Na spisku gradove se našao i Đurđevac.

20.01.1448. godine u povelji rimskog kralja Fridriha III se takođe navodi kao jedan od gradova kojima vlada rod Kosače na čelu sa hercegom. U pitanju je priznanje nezavisnoti Kneževine Hercegovine od strane Rima. Po toj povelji tvrđava Đurđevac je bila deo Kneževine Hercegovine.

1452. godine u drugoj povelji kralja aragonskog Alfonsa navodi se kao jedan od gradova kojim vladaju rod Kosače na čelu sa hercegom od Svetog Save Stefanom Vukčićem Kosačom. To je bila potvrda državnosti Kneževine Hercegovine jer su to bila veoma smutna vremena i granice su se veoma često menjale.

1465. godine sa osvajanjem tvrđave od strane turskih osvajača, biva uništena i prestaje njena funkcija carinskog punkta. Osvojena je malo pre osvajanja tvrđave Samobor.

10.03.1466. godine u pismu hercega od Svetog Save Stefana Vukčića Kosače koje je upućeno Dubrovniku navodi se da je grad Đurđevac kao i Samobor osvojen od strane turskih osvajača i da više nisu pod njegovom kontrolom. U pitanju su trgovačke prepiske sa Dubrovnikom radi definisanja carinskih regulativa.

DOKUMENTACIJA: