Hrana Vuković

Vojvoda srpski Hrana Vuković Kosača gospodar gornjeg Podrinja, Dabra i Huma. Mlađi brat vojvode srpskog Vlatka Vukovića Kosače. Verni vitez i zaštitnik Kneževine Hercegovine. Otac velikog vojvode srpskog Sandalja Hranića Kosače, kneza srpskog Vukca Hranića Kosače i kneza srpskog Vuka Hranića Kosače.

Godina rođenja: nepoznato

Mesto rođenja: Kosače

Ime oca: vojvoda srpski Vuk Kosača

Ime majke: nepoznato

Supruga: Teodora

Potomci: vojvoda srpski Sandalj Hranić Kosača, knez srpski Vukac Hranić Kosača, knez srpski Vuk Hranić Kosača (moj direktni predak)

Religijska pripadnost: pravoslavni hrišćanin

Godina smrti: 1388. godina

Vojvoda srpski Hrana Vuković Kosača je rođen u mestu Kosače na obroncima reke Drine. Rođen je kao drugi sin vojvode srpskog Vuka Kosače. Period odrastanja vojvode je obavijen velom tajni jer ne postoje istorijska dokumenta koja bi to osvetlila.

Religijska pripadnost vojvode srpskog Hrane Vukovića Kosače je nedvosmisleno bila pravoslavna hrišćanska religija. Sve to nam ukazuju istrijska dokumenta kao i hramovi koje su rod Kosače podigle diljem gornjeg toka reke Drine kao i širom Kneževine Hercegovine. Vojvoda srpski Hrana Vuković Kosača je kao i njegov brat vojvoda srpski Vlatko Vuković Kosača praktikovao pričešćivanje u hramovima Srpske Pravoslavne Crkve pred velike bitke. Vojvoda sprski Hrana Vuković Kosača je živeo i sahranjen po običajima Srpske Pravoslavne Crkve. Tu veru je preneo svojim sinovima vojvodi srpskom Sandalju Hraniću Kosači, knezu sprskom Vukacu Hraniću Kosači i knezu srpskom Vuku Hraniću Kosači (mom direktnom pretku).

Jedno je sigurno, vojvoda srpski Hrana Vuković Kosača je rastao uz oca, velikog ratnika i vladara. Uz njega je učio neophodne veštine vladanja i pregovara kao i ratničke veštine koje su neophodne bile u to doba da bi se preživelo. Takođe je veoma voleo lov kao i njegov otac.

Rastao je u senci svog brata vojvode srpskog Vlatka Vukovića Kosače koji je po rođenju bio predodređen da nasledi presto kao stariji sin.

Nakon smrti oca 1359. godine obojica braće su preuzeli deo odgovornosti za vođenje vojvodstva roda Kosače. S obzirom da je vojvoda srpski Vlatko Vuković Kosača veoma rano krenuo u ratove i osvajanja, mlađi brat vojvoda srpski Hrana Vuković Kosača je ostao u Kosačama da štiti i brani presto. Bio je verni branitelj malog vojvodstva.

Prvi put kada je pomenut u zvaničnim dokumentima 1378. godine u povelji kralja Bosne Tvrtka I.

Pomenut je kao svedok u povelji kralja Tvrtka I iz 1378. godine

Pomenut je i u mletačkim dokumentima iz 1378. godine

Vojvoda srpski Hrana Vuković Kosača je bio zadužen za čuvanje trona i severnih teritorija. Pošto je bio mlađi i u početku nije mogao da prati svog brata u ratničkim pohodima ali je neophodne dužnosti obavljao u matičnom mestu Kosača.

Česti upadi Ugarske vojske na prostore oko reke Drine koje su kontrolisali rod Kosače, zahtevali su adekvatne odgovore. U tim skobima je učestvovao vojvoda srpski Hrana Vuković Kosača. Štiteći mesto gde žive i štiteći narod koji je stalno bio pod udarnom pljačkaša i razbojnika.

Vojvoda srpski Hrana Vuković Kosača je imao tri sina.

Prvi sin vojvoda srpski Sandalj Hranić Kosača, rođen 1370. godine.

Najstariji sin Sandalj je dobio ime po kumu iz dubrovačke regije. Vojvoda srpski Sandalj Hranić Kosača je odgajan i pripreman da preuzme presto.

Drugi sin, knez srpski Vukac Hranić Kosača 1372. godine

Srednji sin Vukac je kovanica imena od dede Vuka Kosače. Vukac je bio otac velikog hercega od Svetog Save Stefana Vukčića Kosače

Treći sin, knez srpski Vuk Hranić Kosača 1374. godine.

Najmlađi Vuk je dobio ime po dedi Vuku Kosači. To je bilo nepisano pravilo da najmlađi dobija ime po dedi. Pošto je bio najmlađi, dobijao je najmanje beneficija i morao je da se bori za svoje mesto u hijerarhiji. Knez srpski Vuk Hranić Kosača je bio otac kneza Ivana Vukovića Kosače (mog direktnog pretka) i kneza srpskog Sladoja Vukovića Kosače.

Najpoznatija bitka u kojoj je učestvovao vojvoda srpski Hrana Vuković Kosača se odigrala 1386. godine protiv turskih osvajača. Česte upade turske vojske koja je pljačkala i uništavala sela oko reke Drine, suprostavila se vojska vojvode srpskog Vlatka Vukovića Kosače. 1386. godine desio se veći upad turske vojske baš u mestu Rudine. Odigrala se velika bitka. Vojska vojvode srpskog Vlatka Vukovića je uspela da porazi tursku vojsku i zaustavi pljačke i spreči uništavanje sela u oblasti Rudina.

To je bila uvertira pred osvajanja turske vojske Balkanskih prostora.

Velika osvajanja počinju od 1463. godine upadom baš na tom prostoru u mestu Ustikolina gde će se odigrati dve velike bitke. Prva u selu Jošanica kod Foče a druga u selu Presjeka kod Ustikoline.

U tim ratovima je teško ranjen vojvoda srpski Hrana Vuković Kosača. Od zadobijenih teških rana je i umro.

Vojska vojvode srpskog Vlatka Vukovića Kosače se sukobljavala sa velikom silom i hrabro je ulazila u sukobe štiteći svoju zemlju i braneći svoj narod.

Sa velikom verovatnoćom se može reći da je vojvoda srpski Hrana Vuković Kosača umro 1388. godine i to pre smrti svog brata (1393. godine) vojvode srpskog Vlatka Vukovića Kosače. Ceo svoj život se borio za rod Kosače i umro je kao verni vitez roda Kosače.

Vojvoda srpski Hrana Vuković Kosača je sahranjen 1388. godine hramu-grobnici, crkva Svetog Đorđa – Đurđevica selo Prijeđel (Foča) pored magistralnog puta Foča – Tjenitište.

DOKUMENTACIJA: