Kancelarija

Ovde se čuvaju skenirana dokumenta srpskog roda Kosače. Dokumenta su skenirana i prezentirana u obliku slika u formatu koji dopuštaju web tehnologije. Tu čuvamo sva skenirana originalna dokumenta koja posedujemo kao zvanična kancelarija srpskog roda Kosače. Ovde se čuvaju skenirana:

  • Znamenje
  • Karte
  • Povelje
  • Pečati
  • Pisma

ZNAMENJE:


KARTE:


POVELJE:


PEČATI:


PISMA: