Karte JPG Format


1359. godina. teritrija kojom su vladale kosace na celu s vojvodom srpskim vukom kosacom

1393. godina. Teritorija kojom su vladale kosace na celu sa vojvodom srpskim vlatkom vukovicem kosacom


Knezevina Hercegovina 1440.god Stefan Vukcic Kosaca


Evropa 1444. godine - Knezevina Hercegovina
1359. godina. teritorija kojom su vladale kosace na celu s vojvodom srpskim vukom kosacom